IL DIVO na wielkim jubileuszu w Poznaniu! 22.06.2018

 

 

IL DIVO

IL DIVO na wielkim jubileuszu w Poznaniu! Już 22 czerwca w Poznaniu odbędzie się niezwykły koncert – na Ostrowie Tumskim, bezpośrednio w sąsiedztwie Warty i majestatycznej katedry, na olbrzymiej plenerowej scenie wystąpi światowej sławy kwartet Il Divo. Według wstępnych szacunków organizatorów w koncercie weźmie udział kilkanaście tysięcy widzów. Koncert uświetni jubileusz 1050–lecia Archidiecezji Poznańskiej – pierwszego biskupstwa w Polsce. Wstęp na koncert w przeważającej części będzie bezpłatny. Do sprzedaży trafią tylko bilety na miejsca numerowane pod sceną. Bilety na koncert Il Divo w sprzedaży od piątku 23.03, godz. 10! Koncert Il Divo w Poznaniu organizują: Archidiecezja Poznańska i agencja Prestige MJM.

Biskupstwo poznańskie w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie i było wprost zależne od Stolicy Apostolskiej. Biskup Jordan, ustanowiony przez papieża Jana XIII, zapoczątkował historię polskiej hierarchii kościelnej, a książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Do 1798 roku do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. Wszystkie te wydarzenia są sukcesywnie przypominane w trakcie rozpoczętych już obchodów roku jubileuszowego, organizowanych przez Archidiecezję Poznańską. Mocno akcentowany jest zwłaszcza fakt, że to właśnie Poznań i okolice uznawane są za kolebkę państwowości polskiej i chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Szczegółowy program obchodów 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu (główne uroczystości odbędą się w dniach 22-24 czerwca) można odnaleźć na stronie www.archpoznan.pl.

– Obchody jubileuszowe w 2018 roku odbywają się pod hasłem „Poznań. Chrystus i my”. Ich celem jest ukazanie natury i misji Kościoła, lepsze poznanie jego historii i zaangażowanie wiernych w działalność ewangelizacyjną – mówi biskup Damian Bryl.

Niezwykła rocznica wymaga pięknej oprawy. W związku z powyższym jubileusz 1050-lecia Archidiecezji Poznańskiej uświetni swoim występem kwartet wokalny Il Divo. Światowej sławy zespół doskonale porusza się w bardzo popularnym gatunku muzycznym zwanym classical crossover, znakomicie łącząc operę i muzykę klasyczną, i prezentując ją w nieco lżejszym wydaniu, dostępnym nie tylko dla koneserów. W ich repertuarze znajdują się także znane i popularne piosenki popowe, czy musicalowe w symfoniczno-operowych aranżacjach. Grupę tworzą: hiszpański baryton Carlos Marin, szwajcarski tenor Urs Toni Bühler, amerykański tenor David Miller oraz francuski tenor Sébastien Izambard. W swoim repertuarze mają takie przeboje, jak: Hallelujah Leonarda Cohena, I Will Always Love You spopularyzowane przez Whitney Houston, czy Time To Say Goodbye Sarah Brightman i Andrei Bocellego. Na scenie występowali wspólnie z Celine Dion i Barbrą Streisand. Z kolei Toni Braxton zaśpiewała z Il Divo podczas otwarcia i zakończenia mistrzostw świata w piłce nożnej w 2006 roku.
Zespół odnosił sukcesy na najważniejszych scenach świata, sprzedał ponad 30 milionów płyt, które pokryły się złotem i platyną w 33 krajach. Obecnie grupa powraca na trasy koncertowe z zupełnie nowym materiałem. Będzie to już ósmy album w dorobku kwartetu. Jego premierę zapowiedziano na 18 kwietnia w Meksyku, zaś do sprzedaży krążek ma trafić w maju.

– Dwa lata po obchodach jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski na INEA Stadionie w Poznaniu, agencja Prestige MJM zorganizuje część koncertową centralnych obchodów założenia biskupstwa w Poznaniu. Ich niewątpliwą ozdobą będzie występ światowej sławy kwartetu Il Divo. Zespół gościł już na nasze zaproszenie w Polsce trzykrotnie, wzbudzając nieskrywany entuzjazm. Jesteśmy pewni, że powrót kwartetu do naszego kraju po czterech latach przerwy spotka się z dużym zainteresowaniem, a koncert w ich wykonaniu pozostawi niezatarte wspomnienia, w znaczący sposób przyczyniając się do uświetnienia jubileuszu Archidiecezji Poznańskiej – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Koncert Il Divo odbędzie się w niezwykłej lokalizacji Ostrowa Tumskiego. Rzeka Warta zostanie wykorzystana do oprawy całego przedsięwzięcia. Zapowiada się zatem jedno z niewielu plenerowych wydarzeń muzycznych w Polsce w pięknym i charakterystycznym miejscu, które bez wątpienia mają nieporównywalnie większą magię aniżeli koncerty w halach, czy na stadionach. W Europie do takich koncertów możemy zaliczyć między innymi niezapomniane występy artystów w rzymskim Koloseum, muzyczne show wiolonczelowego duetu 2Cellos w chorwackiej Puli, czy fantastyczne widowiska z udziałem największych gwiazd rocka (m.in. U2, Rolling Stones, Boba Dylana, Davida Bowie, czy Bryana Adamsa) w bezpośrednimi sąsiedztwie szkockiego zamku Slane.

Występ Il Divo poprzedzi koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej związanych z Poznaniem. Artyści zaprezentują utwory przywołujące odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz zwycięskie powstanie wielkopolskie. Do wspólnego śpiewania polskich pieśni i piosenek patriotycznych zaproszą także publiczność. Utwory w specjalnie przygotowanych, nowoczesnych aranżacjach wykonają wraz z chórem i orkiestrą Teatru Muzycznego w Poznaniu, który będzie współorganizatorem tej części imprezy.

Całe wydarzenie uświetniające obchody 1050-lecia założenia biskupstwa poznańskiego odbędzie się 22 czerwca na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wstęp dla szerokiej publiczności będzie bezpłatny. Do sprzedaży trafią bilety na numerowane miejsca siedzące w pobliżu sceny w cenie 170 zł (sektor A) i 120 zł (sektor B). Nabyć je będzie można od piątku, 23 marca, od godziny 10:00 poprzez stronę eBilet.pl oraz w sieci salonów Empik na terenie całego kraju.

Organizatorami koncertu są: Archidiecezja Poznańska oraz agencja Prestige MJM.

https://www.ebilet.pl/klasyka/koncert/il-divo/

Advertisements

IL DIVO WRACA DO POLSKI W 2016!!!

31 maja 2016 roku w Tauron Arena Kraków!!!!!

Trasa “Amor & Pasion Tour 2016. Latin Love Songs & All Your Favourite Hits”. Na koncercie  utwory z nadchodzącego nowego albumu “Amor & Pasion” oraz największe hity.

. Siódmy album powstał we współpracy z kolumbijskim producentem i wielokrotnym zwycięzcą Latin Grammy Award Julio Reyes Copello. 12 nowych piosenek Il Divo obejmują stulecie tradycyjnego tango, dymiącego bolero i klasycznego mambo. Klimat i zmysłowe rytmy Hiszpanii, Kuby, Argentyny i Meksyku zapowiadają kompletnie inną trasę Il Divo. David Miller mówi “Jeśli słuchając piosenek z albumu ‘Amor & Pasion’ będziesz chciał tańczyć, poczekaj na to, co przyniesie trasa! To będzie wielki miks tango, rumby, bolero, mambo i oczywiście twoich ulubionych standardów Il Divo. Spędź z nami wieczór i pozwól miłości i pasji wypełnić twoje serce”.

Na nowej płycie: np. “A Las Mujeres Que Yo Ame (To All the Girls I’ve Loved Before)” Julio Iglesiasa oraz “Si Voy A Perderte (Don’t Wanna Lose You)” Glorii Estefan a także “Himno De La Alegria” – łacińską wersję “Ody do radości” Beethovena czy jedno z najbardziej klasycznych tang – napisane w 1935 roku i wykorzystane w filmach “Lista Schindlera” i “Zapach kobiety” “Por Una Cabeza”.
Żródło:
Czytaj więcej na http://muzyka.interia.pl/koncerty/news-il-divo-powraca-do-polski-w-2016-roku,nId,1922763#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Trzeci koncert w Polsce! ŁÓDŻ – atlas Arena – 28.09.2014

Kon­cert Il Divo od­bę­dzie się 28 wrze­śnia 2014 roku w hali Atlas Arena w Łodzi. Ze­spół bę­dzie pro­mo­wał w Pol­sce naj­now­szą płytę “A Mu­si­cal Af­fa­ir”, który w Pol­sce już po kilku dniach sprze­da­ży stał się be­st­sel­le­rem. Bi­le­ty (ceny od 159 do 390 zło­tych) tra­fią do sprze­da­ży 25 li­sto­pa­da, od go­dzi­ny 10:00.

Il Divo wra­ca­ją do Pol­ski po wiel­kim suk­ce­sie po­przed­nie­go kon­cer­tu, który odbył się w marcu tego roku w Ergo Are­nie. Wy­stęp ze­spo­łu zgro­ma­dził ponad 8 ty­się­cy wi­dzów. Po­ło­żo­na na po­gra­ni­czu Gdań­ska i So­po­tu hala była wy­peł­nio­na po brze­gi.
REKLAMA

Naj­now­sza trasa kon­cer­to­wa, na któ­rej znaj­du­je się rów­nież Pol­ska, pro­mu­je szó­sty stu­dyj­ny album ze­spo­łu “A Mu­si­cal Af­fa­ir”. Zna­la­zły się na nim utwo­ry in­spi­ro­wa­ne mu­si­ca­la­mi ta­ki­mi jak: “Upiór w Ope­rze”, “Ca­ro­usel” czy “West Side Story”. Nie­któ­re z wiel­kich hitów ze­spół wy­ko­nu­je w zna­ko­mi­tych du­etach m.in. z Bar­brą Stre­isand, Ni­co­le Sche­rzin­ger oraz Mi­cha­elem Bal­lem.

– To było bar­dzo in­spi­ru­ją­ce pra­co­wać z tak le­gen­dar­ny­mi utwo­ra­mi zna­ny­mi z naj­po­pu­lar­niej­szych mu­si­ca­li. Nie mo­że­my się już do­cze­kać, żeby wy­ko­ny­wać je w swoim stylu przed wszyst­ki­mi fa­na­mi na całym świe­cie – mówi Urs Buh­ler z ze­spo­łu IL Divo.

– Ze­spół po raz ko­lej­ny przy­go­to­wu­je zu­peł­nie nowy pro­gram. Warto już teraz za­re­zer­wo­wać sobie czas i za­ku­pić bi­le­ty na wrze­śnio­wy kon­cert – za­pra­sza Ma­te­usz Paw­lic­ki z agen­cji kon­cer­to­wej Pre­sti­ge MJM.

Ze­spół Il Divo sprze­dał do tej pory ponad 26 mi­lio­nów płyt na całym świe­cie. Ponad 50 razy na­gra­nia Il Divo osią­ga­ły numer jeden w ze­sta­wie­niach list prze­bo­jów. Il Divo otrzy­ma­ło też 160 zło­tych i pla­ty­no­wych płyt w ponad 33 kra­jach.

Bi­le­ty na kon­cert do na­by­cia od naj­bliż­sze­go po­nie­dział­ku, 25 li­sto­pa­da, od go­dzi­ny 10:00 po­przez stro­ny: www.imprezyprestige.com oraz w sa­lo­nach EMPIK, skle­pach: MEDIA MARKT i SA­TURN na te­re­nie ca­łe­go kraju.